Postup po registraci

Po registraci Vaše materiály posíláme spolupracovníkům v zahraničí. Tito si vybírají uchazeče, které jsou nejlépe schopni uplatnit.

Následně Vás informujeme o nabídkách "Friends", kteří mají zájem pomoci právě Vám a o možných termínech odjezdů.

Z nabídek volíte ty, které Vám nejvíce vyhovují. Finanční podmínky za asistenci jsou u jednotlivých spolupracovníků různé, stejně tak jako možnosti jednotlivých Friends.

Telefonní číslo a adresu Vašeho Přítele a detaily o vyzvednutí na letišti nebo nádráží Vám předáme po potvrzení termínu odjezdu. Podrobnosti o ubytování apod. jsou obsaženy už v nabídkách, které Vám průběžně zasíláme. Podrobmé informace o prostředí Vám poskytne Friend na místě. Obecné předběžné informace o zemi získáte na Anglie.1x.cz.

Potvrzení termínu Vašeho odjezdu je ZÁVAZNÉ. Pokud bez vážných důvodů neodcestujete v dohodnutém termínu a Vaše místo zůstane neobsazeno, budete z programu vyloučen.

Nyní můžete pokračovat na základní pravidla programu.

úvod - práce v Anglii | o projektu | registrace | reálie | spolupráce | odkazy | kontakt
Práce v Anglii
půjčky na cesty za prací letenky levně peníze.org