Pravidla programu

Pravidla programu Friend jsou závazná pro spolupracovníky i uchazeče o služby. Následkem jejich porušení je vždy vyloučení ze systému.

  • Informace poskytnuté systému musí být úplné a pravdivé.
  • Ceny za asistenční služby si určují jednotliví spolupracovníci, dohodnutou cenu není možné po jejím oznámení uchazeči měnit a nesmí přesáhnout 50 procent jeho výdělku.
  • Asistenční služby se poskytují zpravidla po dobu 1 měsíce, tato doba může být na žádost uchazeče prodloužena.
  • Poplatek za asistenční služby je splatný dnem, kdy uchazeč obdrží mzdu. A to vždy v dohodnuté procentuální výši.
  • Spolupracovníci nesmí vybírat zálohy za asistenční služby.
  • Dohodnuté termíny odjezdu/příjezdu jsou závazné.
  • V poplatku za asistenci nejsou zahrnuty životní náklady uchazeče.
  • Uchazeči jsou povinni zaslat hodnocení činnosti "Přítele" na adresu friend@friend.cz

Nyní můžete pokračovat na zavěrečné info.

úvod - práce v Anglii | o projektu | registrace | reálie | spolupráce | odkazy | kontakt
Práce v Anglii
půjčky na cesty za prací letenky levně peníze.org